Skip to content

Category «Dịch vụ kết toán quảng ngãi»

Hướng dẫn để đăng ký thuế dịch vụ

Thủ tục Đăng ký Thuế Dịch vụ Truy cập trang web chính thức của ACES. Chọn tùy chọn làm Thuế dịch vụ. Khi bạn chọn tùy chọn người dùng mới, bạn sẽ được chuyển hướng đến trang đăng ký. Các chi tiết như tên của đơn vị, chỉ định, số điện thoại nên được cung cấp bởi người …